معرفی با نرم افزارهای گرافیک دیزاین

Learn the ins and outs of industry-leading tools for design, animation, 3D modeling, and more. Expand your skill set and unlock new creative possibilities. Join now and harness the power of graphic design software!
Esmat Akhgar · June 25, 2023

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 1. !بسیار عالی بود یک جهان تشکر از درس های آموزنده و ارزشمند تان
  استاد محترم سرتیفکیت کورس های را که میخوانیم چگونه بدست آورده میتوانیم؟

 2. واقعا عالی استاد بزرگوار, تشکر بابت زحمات بسیار تان.
  استاد زمانی که به درس های تان گوش میکنم میبینم که تمام درس ها واضح و راحت و عالی هستند که این
  روش تدریس تان بسیار واضح هستند.
  امیدوارم که به تمام آرزو های تان برسین واقعا زحمات تان سپاسگزار است انشاالله که امتو به زور خداوند متعال پیش بریم.

 3. یک جهان تشکر اقای اخگربسیار مفید بود ای کورس چیزهایی ره اموختم که اصلا نمیفهمیدم مثلا فرق برنامه های الستراتور و فوتوشاپ که یکیش پکسلیت است و یکیش وکتور است

 4. it was so good thank you so much for your videos its so good for anyone to know this part of Graphic Design and thanks for your guide. and how can we take the document of this course?