کتاب آرزو های برباد رفته | اثر انوره دوبالزاک | ترجمه سعید نفیسی

$0.00

-
+

Description

معرفی کتاب آرزوهای بر باد رفته

کتاب آرزوهای بر باد رفته نوشتهٔ انوره دوبالزاک با ترجمهٔ محمدجعفر پوینده در نشر نی چاپ شده است. هنر بالزاک در رمان‌نویسی، پرداختن به جزئیات است. او نویسنده‌ای باریک‌بین و حساس است که وقایع عصر خود را مو‌به‌مو و با دقت شرح می‌دهد.

درباره کتاب آرزوهای بر باد رفته

لوسین شاردون آرزو دارد شاعر شود. هرچند او بسیار باانگیزه و مستعد است، شرایط زندگی‌اش به او اجازه نمی‌دهد که بلندپروازی‌اش به نتیجه برسد. لوسین که مردی فقیر و ساده است با حمایت زنی متأهل و کاریزماتیک به نام مادام بارژتون به دنیای زیبای پاریس وارد می‌شود. اما این دنیا به آن زیبایی‌ای نیست که می‌نماید. او هرگز نمی‌تواند وجهه‌ای برابر با اشراف پیدا کند. درواقع آن‌ها چنین اجازه‌ای را به لوسین نمی‌دهند. او متوجه می‌شود که در نبرد نابرابر استعداد مقابل ثروت و تبعیض طبقاتی هرگز نمی‌تواند پیروز شود. این داستان از ۳ بخش زیر تشکیل شده است:

بخش ۱: دو شاعر

بخش ۲: یک مرد بزرگ شهرستانی در پاریس

بخش ۳: اوا و داوید

گئورگ لوکاچ در مقدمهٔ این اثر می‌گوید:

«آرزوهای بر باد رفته حماسه‌ٔ تراژیک – کمیک سلطه‌ٔ سرمایه بر ذهن و آفریده‌های معنوی بشر است. تبدیل ادبیات به کالا، درونمایه‌ٔ این رمان است و تحقق بسیار گسترده‌ٔ این روند، تراژدی عام نسل پس از ناپلئون را درون چارچوبی اجتماعی جای می‌دهد.

بالزاک این فرایند تبدیل ادبیات به کالا را با تمامی ابعاد و جوانبش ترسیم می‌کند: از تولید کاغذ گرفته تا باورها، اندیشه‌ها و احساسات نویسندگان، همه و همه به کالا تبدیل می‌شوند و بالزاک نیز به ذکر کلی پیامدهای فکری و نظری این سلطه‌ٔ سرمایه‌داری بسنده نمی‌کند بلکه در تمامی عرصه‌ها فرایند واقعی سرمایه‌داری‌شدن را در تمام مراحل و با همه‌ٔ خصوصیات و تعین‌هایش آشکار می‌سازد.»

کتاب آرزوهای بر باد رفته را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب به علاقه‌مندان به ادبیات فرانسه پیشنهاد می‌شود.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.