کتاب تکنولوژی فکر

$0.00

-
+

Description

اثر دکتر علیرضا آزمندیان

معرفی کتاب تکنولوژی فکر: تاثیر افکار مثبت و منفی بر زندگی و تحصیل

کتاب تکنولوژی فکر: تاثیر افکار مثبت و منفی بر زندگی و تحصیل به قلم افسانه بوستانى کاشانى، مفهوم این تکنولوژی را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و به شما نشان می‌دهد که بکارگیری این مفهوم می‌تواند زندگی و آینده‌ی شما را دگرگون کند.

اینکه بدانید حال شما با هدف‌هایتان مرتبط است، نکته‌ی بسیار مهم و قابل توجهی است. اگر حال شما مساعد باشد و در زندگی‌تان احساس خوشبختى کنید، هدف‌هاى بهتری را انتخاب خواهید نمود. بنابراین در همه حال تلاش کنید تا احولات بد خود را به حال خوب تبدیل کنید. هرگز در دورانی که غمگین هستید و حال خوبی ندارید، هدف بزرگی برای خود تعیین نکنید؛ چرا که در این مواقع نمی‌توانید هدف شایسته‌اى را انتخاب کنید و اصولاً انرژى کافى براى حرکت کردن به سمت آن هدف را در خود نمى‌بینید.

افسانه بوستانى کاشانى در کتاب تکنولوژی فکر (The technology of mind) به شما نشان خواهد داد که ساختن زندگى و آینده‌ تنها به دست خود شما امکان‌پذیر است. در دنیاى امروز که انسان همواره با چالش و سختى مواجه می‌شود تنها کسانی می‌توانند به موفقیت دست پیدا کنند که مصمّم، ثابت‌قدم و با دید مثبت به سوی اهدافشان حرکت می‌کنند.

تکنولوژى فکر آخرین دست‌آورد بشر در مورد تحوّل یک انسان محسوب می‌شود. به عبارت بهتر تکنولوژى فکر را می‌توان علم توسعه‌ى انسانى و تحوّل در زندگى انسانى توصیف کرد. مفهومی که به شما یاری می‌دهد تا به موفقیّت و ثروت دست پیدا کنید. در واقع این مفهوم را می‌توان نقطه‌ى شروع تحوّل و نقطه‌ى پایان افسردگى و دل‌مردگى در نظر گرفت و آن را معجزه‌اى دانست که در قرن 21 از جانب خدا در اختیار بشر قرار گرفته است.

جملات برگزیده کتاب تکنولوژی فکر:

– براى بزرگ بودن باید بزرگ اندیشید.
– به جاى ایرادگیرى، چاره‌اندیشى کنید.
– افراد را به گونه‌اى تشویق کنید که تصویر مثبتى در ذهنشان بیافرینند.
– زندگى هدیه‌ى خداوند به شماست و شیوه‌ى زندگى شما، هدیه‌ى شما به خداوند.
– هیچ چیز به خودى خود، خوب یا بد نیست، فکر ما آن را خوب یا بد جلوه‌گر مى‌سازد.
– همیشه فکر مثبت، احساس مثبت مى‌آورد؛ درباره‌ى دیگران مثبت فکر کنید تا احساس خوبى داشته باشید.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.